Personvern

Våre brukeres tillit er av største viktighet for oss og derfor følger vi en strikt integritetspolicy. Den forklarer hvordan og hvorfor vi samler inn og anvender informasjonskapsler (cookies), og hvordan vi beskytter brukernes integritet.

Bruk Av informasjonskapsler og andre måleverktøy

Vi bruker informasjonskapsler for å gjøre det lettere å bruke våre websider og kan brukes for å personalisere visse deler av innholdet. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som sendes fra vår webserver og lagres av din nettleser. Informasjonen som lagres kan være opplysninger om hvordan våre brukere har surfet på og anvendt våre nettsider, og om hvilken nettleser de har brukt.

Vi anvender statistikk om brukere og trafikk/trafikkleverandører i aggregert form. Statistikken inneholder aldri noen form for personlig informasjon, alt er anonymt. IP-adresser lagres ikke i vår database der vi lagrer atferd på nettstedet, derfor kan informasjon om deg som bruker aldri kobles sammen med din identitet. Din IP-adresse lagres av sikkerhetsmessige årsaker bare i de tilfeller du selv aktivt registrerer deg på nettstedet.

Personvernerklæring – Frisk Økonomi AS

Denne personvernerklæringen gjelder når du er i kontakt med oss, ønsker å etablere et kundeforhold eller hvor vi gjennomfører løpende aktiviteter som

eksempelvis markedsføring, rådgivnings- og attestasjonsoppdrag hvor vi er behandlingsansvarlige for dine personopplysninger.

Behandlingen av personopplysninger ved gjennomføringen av et kontraktsfestet regnskapsoppdrag hvor vi er databehandlere for deg, blir regulert direkte mellom deg som kunde og oss som regnskapsfører gjennom en egen databehandleravtale.

Denne personvernerklæringen forteller hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger. Målet er å gi deg overordnet informasjon om vår behandling av personopplysninger. Denne erklæringen oppdateres fortløpende.

 

Når samler vi inn personopplysninger?

Vi samler inn personopplysninger om deg i følgende situasjoner:

-        Gjennomføring av pliktig kundekontroll etter hvitvaskingsloven

-        Utførelse av rådgivnings- og attestasjonsoppdrag etter avtale med deg

-        Markedsaktiviteter overfor identifiserte personer

-        Daglig drift av regnskapsvirksomheten, herunder kjøp, salg, administrasjon av ansatte og søkere til stillinger

 

Vi behandler personopplysninger om våre kunder, leverandører, partnere, potensielle kunder og våre egne ansatte. Data som samles inn er typisk navn, adresseopplysninger, mobil/telefon og e-post. I tillegg samler vi inn lønnsinformasjon som personnummer, kontonummer og fraværsinformasjon for våre egne ansatte.

 

Dine rettigheter

Du kan utøve dine rettigheter ved å sende epost til anne@friskokonomi.no eller ved å kontakte vår personvernkontakt Anne Nøtnes, telefon 95876016. Følgende rettigheter kan utøves av deg:

-        Du kan kreve innsyn i de personopplysninger vi behandler om deg.

-        Du kan kreve kopi av personopplysninger vi behandler om deg.

-        Du kan be om korrigering av personopplysninger vi behandler om deg.

-        I gitte situasjoner kan du be om sletting av personopplysninger vi behandler om deg.

-        I noen situasjoner kan du be om begrensning i behandlingen av personopplysninger vi behandler om deg.

-        Dersom vi behandler personopplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å               protestere på vår behandling av personopplysninger om deg.

-        Dersom vi behandler personopplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre personopplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig.

 

Vi håper du vil si ifra dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven. Ta da først kontakt med vår personvernkontakt. Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet. Mer informasjon om dette finner du på datatilsynet.no.

 

Hva registreres når du bruker nettsidene våre?

Informasjonskapsler

 

Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din maskin av flere årsaker. På vår webside bruker vi både informasjonskapsler som er sesjonsbasert (slettes når du lukker nettleseren, brukes til å registrere bruk av og valg på nettsiden) og faste informasjonskapsler (beholdes for gitte perioder, blant annet relatert til innlogging og preferanser).

 

Vi bruker [Google Analytics] for statistikk og informasjon om bruk av våre nettsider.

 

Behandlingsgrunnlaget for bruk av informasjonskapsler og analyse er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å forbedre våre tjenester.

 

Behandlingen av personopplysninger når du er i kontakt med oss
Kundekontroll

 

Hvitvaskingsloven krever at vi gjør en kundekontroll før vi etablerer deg eller din virksomhet som kunde. Det samme gjelder pliktig rapportering av mistenkelige transaksjoner. Følgende opplysninger skal etter loven registreres:

-        fullt navn eller foretaksnavn,

-        fødselsnummer, organisasjonsnummer, D-nummer eller, dersom kunden ikke har slikt nummer, annen entydig    identitetskode,

-        fast adresse, og

-        referanse til legitimasjon som er brukt for å bekrefte kundens identitet.

 

Behandlingsgrunnlaget for hvitvaskingskontroll er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å sikre at vår virksomhet ikke blir involvert i hvitvaskingsaktiviteter. Videre er behandlingsgrunnlaget personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 c) hvor behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler den behandlingsansvarlige.

 

Rådgivnings- og attestasjonsoppdrag

Avhengig av oppdragets art, vil personopplysninger innhentes for å kunne levere på avtalt leveranse. Vi vil ikke innhente og behandle mer personopplysninger enn det som er nødvendig for å gjennomføre rådgivnings- og attestasjonsoppdraget på en forsvarlig måte.

Behandlingsgrunnlaget for rådgivnings- og attestasjonsoppdrag er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b), behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale den registrerte er part i.

 

Markedsføring

Personopplysninger vi vil registrere i forbindelse med markedsføring er:

-        fullt navn

-        Adresseopplysninger

-        Telefonnummer, epostadresse

-        Klassifisering av kundegruppe

-        Samtykke i utsendelse av markedsmateriell, nyhetsbrev mv

-        Tilbaketrekking av samtykke

 

Behandlingsgrunnlaget for markedsføring er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 a), hvor du samtykker til vår behandling av opplysninger om deg.

 

Ansatte og jobbsøkere

Vi vil registrere de personopplysninger som er nødvendige for å ivareta krav til rapportering til offentlige myndigheter, arbeidsmiljøloven og for å kunne administrere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Personopplysninger blir slettet ved utløp av arbeidsforholdet hvis ikke annen lovgivning krever lengre oppbevaring.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b), behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale den registrerte er part i.

 

Vi vil også registrere personopplysninger om jobbsøkere siden vi trenger å behandle opplysninger om deg for å vurdere din søknad.

Behandlingsgrunnlaget for ansatte og jobbsøkere er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b) – behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale den registrerte er part i, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse. Dersom din søknad inneholder særlige kategorier av personopplysninger, er behandlingsgrunnlaget vårt personvernforordningen artikkel 9 nr. 2 b) og h).

Vi skanner all inn og utgående e-post for virus og skadevare.

 

Behandlingsgrunnlaget for e-post er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å sikre vår IT-infrastruktur.

 

Besøk i våre lokaler

Ved besøk i våre lokaler registrerer vi navn og firmanavn samt hvem du skal besøke.  Formålet er å sikre tilgangen til våre lokaler.

Behandlingsgrunnlaget for besøk er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å sikre lovmessig krav til konfidensialitet rundt kundeopplysninger. Utlevering til tredjepart

 

Vi utleverer kun personopplysninger til tredjepart etter avtale med deg, eller når vi finner det formålstjenlig å benytte eksterne systemleverandører. Vi har databehandleravtale med relevante tredjeparter som sikrer samme trygge behandlingen av opplysningene som hos oss og en behandling hos tredjepart i henhold til personopplysningsloven.

 

Informasjonssikkerhet
Basert på en risikoanalyse rundt behandlingen av personopplysninger har vi implementert egnede organisatoriske og tekniske tiltak for å sikre dine personopplysninger.  Tiltakene sikrer:

·       Konfidensialitet; Sikrer at kun autoriserte brukere har tilgang til personopplysningene.

·       Integritet: Sikrer nøyaktighet og fullstendighet av personopplysningene, sikkerhet mot uautorisert endring og sporbarhet av endringer.

·       Tilgjengelighet: Sikrer at personopplysninger er tilgjengelig for autoriserte personer ved behov.

 

Vi har alminnelige sikkerhetslogger i fagsystemene hvor ansattes bruk av fagsystemet blir registrert.

 

Sosiale medier

Nettstedene til Frisk Økonomi benytter delingsfunksjoner til Facebook, slik at de besøkende kan dele innholdet i sitt nettverk. Vi benytter ikke 3. parts cookies/leverandører til delingsfunksjonen på våre nettsider. Vi lagrer heller ikke den enkelte brukes profiler eller aktiviteter i Sosiale Medier.

 

Koblinger til andre nettsteder og tjenester

Nettsidene våre kan inneholde lenker til andre nettsteder og enkelte av våre tjenester kan gi deg tilgang til tjenester fra tredjeparter. Frisk Økonomi er ikke ansvarlig for slike eksterne nettsteder.

 

Kontaktopplysninger

For spørsmål som gjelder personvernerklæringen eller bruk av personlig informasjon, informasjonskapsler eller lignende teknologi, kan du kontakte oss på e-postadressen anne@friskokonomi.no

 

Slik forhindrer du at informasjonskapsler lagres

Du kan slette informasjonskapsler fra din harddisk når som helst, men dette gjør at dine personlige innstillinger forsvinner. Du kan også endre innstillingene i din nettleser slik at den ikke tillater at informasjonskapsler lagres på din harddisk. Dette gir imidlertid dårligere funksjonalitet på visse websider, kan forhindre tilgang til medlemssider og gjøre at deler av innhold og enkelte funksjoner ikke blir tilgjengelige.

Hvis du ikke ønsker å bli sporet av Google Analytics kan dette deaktiveres på adressen: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Mer informasjon om hvordan du kan unngå informasjonskapsler kan du lese på https://www.allaboutcookies.org/.

Til hovedsiden